Soveltava Kinesiologia

Mitä on Soveltava Kinesiologia?

Soveltava kinesiologia (Applied Kinesiology, AK) on tekniikka, jota käytetään ihmisen terveyden fyysisten, psyykkisten ja kemiallisten näkökohtien arviointiin. Nämä kolme pilaria muodostavat Soveltavan Kinesiologian ”terveyden kolmion”.

Koska AK on hyvin laaja arviointiväline, Soveltavan Kinesiologian terveydenhoitoalan ammattilaisen käyttämä terapeuttinen lähestymistapa on hänen oman erikoisalansa mukainen. Näin ollen siihen voi sisältyä nivelten tai luiden adjustointeja sekä manipulaatioita, myofaskiaalisia hoitoja, sisäelinten mobilisointia ja stimulointia, meridiaanihoitoja, kraniaalitekniikoita, ravitsemustietoa, elintapaneuvontaa ja jopa psykososiaalisia interventioita.

Kaikkien AK:n harjoittajien yhteinen työkalu on kuitenkin manuaalinen lihastestaus (MMT), joka on eräänlainen biopalaute, jossa on sensorinen ja motorinen komponentti, eli hermoimpulssiviesti sisään ja ulos. Yksinkertaisemmin sanottuna MMT on työkalu, jonka avulla AK:n harjoittajat voivat lukea ja tulkita kehon kieltä. AK-istuntoa voisi siis kuvata kehosi ja terveydenhuoltajasi väliseksi keskusteluksi. Keholle voi tavallaan esittää kysymyksiä esimerkiksi eri manuaalisin keinoin, ja fyysinen reaktio minkä terveydenhuoltaja pystyy lukemaan merkitsee kyllä tai ei. Lyhyesti sanottuna MMT on arviointiväline, joka antaa terveydenhuoltajalle reaaliaikaista tietoa siitä, mitä potilaan kehossa tapahtuu hermo-, tuki- ja liikuntaelimistön kautta.

Filosofisesta näkökulmasta AK on vahvasti sidoksissa kiropraktiikkaan, sillä kiropraktikko, tohtori George Goodheart Jr. perusti, syvensi ja teoretisoi sen vuodesta 1964 lähtien. Hän havaitsi, että jotkin hoitomuodot vaikuttivat hänen potilaidensa neuromuskulaariseen reaktiokykyyn, vaikuttaen heidän voimaansa ja toimintakykyynsä ja aiheuttaen dramaattisia muutoksia heidän oireissansa. Hän täten kehitti kyseistä tekniikkaa ja yhdisti siihen monia kiropraktiikan, akupunktiohoidon, osteopatian, ravitsemuksen, biokemian ja muiden lähestymistapojen elementtejä. Työkalujensa monimuotoisuuden lisäksi AK on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa keskitytään ”terveyden kolmioon”, joka on myös kiropraktisen filosofian ytimenä. Tämän näkemyksen mukaan kiropraktiikka katsoo, että kaikki terveyshäiriöt, olivatpa ne toiminnallisia tai patologisia, ovat peräisin fyysisistä, kemiallisista tai jopa emotionaalisista stressitekijöistä. AK session aikana lihastestauksen avulla terveydenhuoltaja pystyy havaitsemaan potilaaseen vaikuttavat stressitekijät ja puuttumaan niihin täsmällisesti. Mikä erotti tohtori Goodheartin muista terveydenhuollon ammattilaisista? Sama pyrkimys ymmärtää ”miksi”, sekä tutkia ongelmien syitä täten määrittäen parhaan mahodllinen terapeuttisen toimenpiteen, mikä on yhä soveltavalle kinesiologialle ominaista.

Usein kysytyt kysymykset:

Siinä missä potilaat kiropraktisessessa hoidossa lähinnä vastaanottavat hoitoa, soveltavan kinesiologian potilaiden oletetaan osallistuvan hoitoprosessiin vielä aktiivisemmin, taaten parempia tuloksia. Kuten AK-järjestelmän filosofian ja protokollan lyhyessä kuvauksessa selitetään, soveltavaa kinesiologiaa käyttävät ammattilaiset ovat tulkkeja tai ”välittäjiä” potilaiden ja heidän kehonsa välillä. Kun tämä ammattilainen kertoo kehon ilmaisemasta tarpeesta, tulisi tätä neuvoa toteuttaa asianmukaisten elämäntapamuutosten avulla parhaiden tulosten varmistamiseksi. AK lisää tietoisuutta kunkin yksilön tarvitsemista elämäntapamuutoksista, mutta se ei voi poistaa kroonisia huonoja tapoja. Tästä syystä soveltava kinesiologia hoitomuotona on ennen kaikkea sitoumus ja vastuu itsellesi.

AK:n vierailut ovat kuin valokuvia, jotka on otettu samassa paikassa, samassa asennossa, ajan myötä. Ensimmäinen käynti toimii vertailukohtana, ja kaikilla seuraavilla käynneillä pyritään siirtymään siitä parempaan suuntaan, samalla kun AK:n ammattilainen tunnistaa erilaisia poikkeavuuksia, jotka saattavat haitata terveyttäsi. Koska AK-arviointi heijastaa kehon ja mielen hetkellistä tilaa, mikä tahansa poikkeama terveellisestä ruokavaliosta, unenpuutteesta tai jopa mielen turhautuneisuudesta saattaa näyttäytyä kehon seuraavana prioriteettina, josta terveydenhuollon ammattilaisesi yrittää huolehtia.

Koska kiropraktiikka ja AK lähtevät samasta filosofisesta ajattelutavasta, ne molemmat takaavat potilaalle terveyskeskeistä ja kokonaisvaltaista hoitoa. Kiropraktiikkaan ja AK hoitoihin ei kuitenkaan välttämättä liity samantasoista sitoutumista potilaan proaktiivisuuden kannalta. Kiropraktiikka on pikemminkin rakenteellista hoitoa lieviin fyysisiin vaivoihin, minkä potilas vastaanottaa, kun taas AK-hoito on syvällisempi lähestymistapa, joka useimmiten paljastaa pitkäaikaisten oireiden syyn, jopa patologian. Lyhyesti sanottuna valitsemasi hoito riippuu siitä, millaiseksi koet oman terveytesi tilan, mutta myös siitä ajasta, energiasta ja ponnisteluista, joita olet valmis sijoittamaan hyvinvointisi hyväksi.