Vatsa / Alaselkä

Lannerangan ja lantion alue on erityisen altis traumoille, jotka voivat johtua äkillisestä, virheellisestä liikkeestä tai pitkäaikaisesta huonosta asennosta. Tällä alueella on merkittävä vastuu koko ylävartalon tukemisesta painovoiman vetoa vastaan, usein myös riskialttiissa asennoissa.

Ihanteellisesti alaselän nikamat, välilevyt ja nivelet säilyttävät oikeat asentonsa, jotta niihin kohdistuva kuormitus jakautuu tasaisesti. Raskaiden kyykkyjen tekeminen köyristyneellä selällä, kiertoliikkeitä sisältävien tehtävien suorittaminen tai kehonpainon jatkuva kantaminen ilman vatsalihasten oikeanlaista aktivointia voi aiheuttaa paikallista stressiä. Ajan myötä tämä stressi voi johtaa rappeutumiseen, selkärangan vääränlaisiin sopeutumiin ja biomekaanisiin muutoksiin, jolloin alaselkä jännittyy ja väsyy nopeammin.

Nämä seuraukset voivat ilmetä kipuna, hermojen ärtymisenä ja jopa vakavampina ongelmina, kuten tulehtuneina tai pullistuneina välilevyinä. On erittäin tärkeää olla tietoinen liikkeistämme, omaksua oikeanlainen ryhti sekä tehdä keskivartaloa vahvistavia harjoituksia alaselän ja lantion alueen hyvinvoinnin takaamiseksi. Näin voimme vähentää kroonisten vaurioiden riskiä ja parantaa selkärangan yleistä terveyttä.

Välilevytyrä

Välilevy on kuin pehmeä rustotyyny selkärangan kaikkien segmenttien välissä. Tämä monimutkainen rakenne koostuu kahdesta osasta: keskeisestä nucleus pulposuksesta ja sitä ympäröivästä annulus fibrosuksesta. Välilevyt mahdollistavat selkärangan liikkumisen ja taipumisen, mutta niiltä puuttuu suora verenkierto. Tämä tarkoittaa välilevyn olevan täysin riippuvainen liikkeestä saadakseen tarvitsemansa ravinteet ja veden itseensä. Kun selkärangan nikamat ”subluksoituvat”, eli ne eivät ole oikeassa asennossa eivätkä liiku oikein, välilevyt alkavat nesteen ja ravinteiden puutteessa kutistumaan ja tulehtumaan. Tämän vuoksi ne ovat alttiita esimerkiksi välilevyjen prolapseille, välilevyn tyrille ja selkähermoihin kohdistuvalle paineelle, mikä kaikki voi johtaa selkäkipuihin.

Selkärangasta lähtevät selkäydinhermot ovat elintärkeitä, sillä ne hermottavat lihakset, ihon sekä elimet. Näihin hermoihin kohdistuva paine, joka johtuu usein subluksaatioiden aiheuttamista välilevyongelmista, voi ilmetä kipuna, heikkoutena, säteilynä ja tuntemusten muutoksina alaraajoissa ja lantion alueella. Vakavissa tapauksissa suuri lannerangan välilevytyrä voi johtaa cauda equina -oireyhtymään, joka ilmenee alaraajojen ja lantionpohjan elimien moninaisina aisti- ja lihashäiriöinä.

Iskias-vaiva voi myös johtua lannerangan välilevytyrästä ja aiheuttaa kipua, kun iskiashermo on puristunut. Tämä voi aiheuttaa kipua, heikkoutta ja tuntohäiriöitä, jotka vaikuttavat yleensä siihen puoleen kehoa, jossa välilevy painaa hermoa. Piriformis-oireyhtymä on toinen iskiashermoa vaivaava tila, aiheuttaen samanlaisia oireita kuin tyrän aiheuttanut iskias, mutta tässä iskiashermo puristuu alempana lantiossa yleensä joko piriforrmis-lihaksen kiristäessä tai ollessa toimintakyvytön.

Välilevytyrä on usein peräisin subluksoituneista ja neurologisesti heikentyneistä segmenteistä, jotka ovat usein säilyneet täten vuosia toimintakyvyttöminä ennen kuin ne ilmenevät tyränä. Myös tapaturmat tai väärät liikkeet, kuten äkillinen eteenpäin taivuttaminen, voivat aiheuttaa välilevyongelmia. On kuitenkin tärkeää huomata, että liikkeiden rajoittaminen tai eteenpäin taivuttamisen välttäminen ei ole ratkaisu, sillä ne ovat yleensä turvallisia ja tarpeellisia liikkeitä henkilöille, joilla on terve selkä.

Kiropraktiiset hoidot tuovat liikettä neurologisesti ja biomekaanisesti heikentyneisiin nikamakomplekseihin, palauttaen neurologisen yhteyden aivoihin sekä edistetään ravinteiden ja veden virtausta välilevyihin ja muihin nikaman niveliin. Tämä ei ainoastaan käynnistä paranemisprosessia, vaan voi myös merkittävästi vähentää kipua ja palauttaa toimintakykyä jo jopa yhden hoitokerran jälkeen. Kiropraktiikan myönteinen vaikutus lihaksiin, niveliin, hermoston toimintaan ja aineenvaihduntaan kyseisellä alueella tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan selkärangan ongelmien ratkaisemiseen ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

SI-nivel

SI-nivelen (eli sacroiliac nivelen) oireyhtymä tai subluksaatio syntyy, kun tämä selkärangan lantioon yhdistävä nivel, joka kantaa päällään koko ylävartalon painon ja yhdistää sen alaraajoihin, jumiutuu ja asettuu virheasentoon. Tämä voi ilmetä ”noidannuolta” muistuttavana tuntemuksena tai pakarasta alas jalkaan säteilevänä kipuna, joka tunnetaan yleisesti iskiaskipuna*. SI-nivel subluksaatiosta kärsivillä henkilöillä on usein paikallista kipua eri asennoissa, erityisesti pitkittyneen istumisen, liikunnan tai taivutusliikkeiden jälkeen. Lisäksi ympäröivien lihasten, kuten pakaralihasten ja erityisesti piriformis-lihaksen, toimintahäiriöt ovat usein samanaikaisia, mikä voi johtaa piriformis-syndroomaan, jossa tämä lihas itse aiheuttaa painetta hermoon.

SI-nivelen toimintahäiriön perimmäiset syyt ovat moninaiset, ja niihin voi sisältyä traumaattisia tapahtumia, kuten kaatumisia tai kiertoliikkeitä. Ihmiset, jotka viettävät paljon aikaa istuen, kuten toimistotylntekijät, sekä voimakkaan liikunnan harrastajat, kuten urheilijat, ovat alttiimpia tälle ongelmalle. Elämäntapatekijöillä, kuten ravitsemuksella, on myös usein suuri merkitys ongelman syntymisessä, sillä ruokavaliosta johtuvat kehon kemialliset epätasapainot vaikuttavat nivelien löysyyteen. Gravitaatiolinjan muutos ja nivelsiteiden löysyys selittää ymös, miksi monet raskaana olevat naiset kärsivät usein tästä johtuvista kiputiloista.

Klinikallamme keskitymme käsittelemään SI-nivelen virheasentoa ja varmistamaan kerkivartalon tukilihasten aktiivisen toiminnan ja koordinaation. Ohjaamme potilaitamme eritavoin estämään SI-nivelen epävakautta ja hallitsemaan kipua elämäntapamuutoksilla ja ohjaamillamme harjoituksilla, pyrkien vahvistamaan ja vakauttamaan lantionaluetta.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Revähdys/venähdys, Lihaskouristus, Kipu

Lihaskouristukset, kivut, revähdykset ja venähdykset ovat yleisiä ja voivat vaikuttaa mihin tahansa kehon lihakseen. Nämä ongelmat eivät ainoastaan aiheuta epämukavuutta, vaan ne voivat myös häiritä elimistön tukemisen ja ylläpitämisen keskeistä toimintaa. Luuston virheasennot tai subluksaatiot voivat vaikuttaa näiden ongelmien syntyyn, haitata vaurioituneiden rakenteiden paranemisprosessia, johtaa jatkuviin lihassärkyihin ja mahdollisiin lihastulehduksiin.

Nämä ongelmat voivat johtua useista eri tekijöistä, kuten urheiluvammoista tai toistuvista rasittavista alaselän, vatsalihasten ja alaraajojen liikkeistä. Lisäksi onnettomuudet, kuten kaatumiset, auto-onnettomuudet tai suorat iskut lihaksiin, voivat aiheuttaa niiden toimintahäiriöitä. Ravitsemukselliset puutteet, erityisesti välttämättömien kivennäisaineiden puute, tai tiettyjen lääkkeiden sivuvaikutukset ovat myös usein yhteydessä lihaskouristuksiin.

Klinikallamme asetamme etusijalle lihastoiminnan palauttamisen ja kuntouttamisen ja varmistamme, että vastakkaiset lihasryhmät toimivat harmonisesti keskenään. Nämä lihakset työskentelevät yhdessä ylläpitääkseen ryhtiä ja tasapainoa kehossamme. Selkärangan tai luuston virheasentojen ja subluksaatioiden korjaaminen on ratkaisevan tärkeää, sillä ne voivat vaikuttaa merkittävästi lihasten toimintaan, pahentaa epämukavuutta entisestään ja vaikeuttaa paranemisprosessia.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Nivelrikko/osteoartriitti

Nikamien välissä olevien välilevyjen hyvinvoinnin varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä näiltä välilevyiltä puuttuu verenkierto, niiden ollen täysin riippuvaisia veden ja ravinteiden virtauksesta, mikä tapahtuu selkärangan segmenttien liikkuessa normaalisti. Kun selkäranka pysyy liikkumattomana, nämä välilevyt ovat vaarassa kuivua, kutistua ja tulehtua. Nikamien väliset aukot (intervertebral foramen), joiden kautta selkäydinhermot kulkevat kehoon, ahtautuvat, kun nikamien välinen korkeus pienenee. Keho reagoi tähän prosessiin yrittäen vakauttaa nikamaa sekä estää liikettä ja välilevvyn madaltumista entisestään, usein johtaen kalkkeutumiseen ja osteofyyttien, eli luupiikkien, muodostumiseen. Tämä eteneminen on tyypillistä rappeutuvalle välilevysairaudelle (Degenerative Disc Disease, DDD), johon usein liittyy myös muiden selkärangan rakenteiden ja nivelten rappeutuminen, jota kutsutaan rappeuttavaksi nivelsairaudeksi (Degenerative Joint Disease, DJD). Tämä tulehduksellinen nivelten rappeutumisprosessi tunnetaan yleisesti nimellä nivelrikko.

Hidas rappeutuminen on luustorakenteidemme luonnollinen prosessi. Selkärangassa nikamamme menettävät luutiheyttä ja korkeutta, lihakset heikkenevät ja yleinen rakenteellinen eheys heikkenee. Vaikka ikääntymisen ei yksinään pitäisi aiheuttaa merkittäviä ongelmia selkärangassa terveellä ja aktiivisella henkilöllä, liikkumattomat tai vaurioituneet selkärangan nivelet, erityisesti subluksoituneet nikamat, kiihdyttävät rappeutumisprosessia ja johtavat niveltulehdukseen. Mihin tahansa niveleen kohdistuva vamma, jopa nuorella iällä, voi tehdä siitä alttiin nopeammalle rappeutumiselle, erityisesti ilman asianmukaista ja ajankohtaista kuntoutusta. Joillakin henkilöillä on alttius tähän prosessiin, heidän kärsiessään entuudestaan muista sairauksista tai tilasta, mitkä lisäävät kehon tulehdusta.

Vastaanotollamme keskitymme selkärangan ja raajojen liikkuvuuden palauttamiseen. Täsmällisten hoitojen avulla parannamme nivelten tilavuutta ja lisäämme liikkuvuutta, samalla vähentäen tulehdusta – edellyttäen, että potilaan tulehdusprosessi ei ole vakava -. Ymmärtäen, että tulehduksella on keskeinen rooli kivun esiintymisessä ja nivelten palautumisen kannalta, ohjaamme potilaitamme ravitsemusvaihtoehdoissa, jotka voivat auttaa vähentämään koko kehonlaajuista tulehdusprosessia. Nivelrikon kanssa kamppaileville henkilöille tulehduksen vähenemisen ja säännöllisten kiropraktisten hoitojen yhdistelmä voi mahdollistaa paluun kivuttomalle ja aktiiviselle elämälle, jopa urheilun parissa.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Spondylolisteesi ja stenoosi

Spondylolisteesi tarkoittaa epävakaata niveltä, joka on siirtynyt pois oikeasta asennostaan ja liukunut eteenpäin suhteessa alla olevaan nikamaan. Tämä epävakaus aiheuttaa usein epämukavuutta kyseisellä alueella. Tila voi edetä jopa viisi tasoa, lopulta saavuttaen spondyloptoosin, jossa kyseinen nikama on liukunut kokonaan painovoimaviivan eteen, jolloin se ei ole enää yllä- ja allaolevien nikamien väälissä. Röntgen tai magneettikuva nikamasta on välttämätön segmentin epävakauden arvioimiseksi ja siihen johtaneiden mahdollisten murtumien paikallistamiseksi.

Vaikeat spondylolisteesit voivat johtaa selkäydinkanavan ahtaumaan eli stenoosiin, mikä aiheuttaa painetta itse selkäytimeen ja hermojuuriin, mikä johtaa toiminnallisiin ongelmiin esimerkiksi lihasvoiman sekä tuntoaistin kanssa. Onnettomuudet, kuten urheilutapaturmat, esimerkiksi raskaat nostot tai kaatumiset, sekä auto-onnettomuudet, ovat yleisiä syitä spondylolisteesin synnylle. Lisäksi huonosta asennosta ja lihasten epätasapainosta johtuva epänormaali kuluminen edistää nivelten rappeutumista, mikä voi johtaa tähän nikaman epävakauteen ja liukumiseen. Niveleen kohdistuva trauma tai rasitus voi aiheuttaa murtumia pars interarticularis -niveleen, mikä mahdollistaa nivelen luiskahduksen eteenpäin.

Vastaanotollamme arvioimme huolellisesti selkärangan mahdollisia virheasentoja, jotka ovat voineet olla syynä rappeutumisprosessille. Lähestymistapaamme kuuluu ympäröivien rakenteiden oikaiseminen ja huolto, jolloin keho voi parantua tehokkaammin palauttamalla oikeanlaista liikkuvuutta sekä aktivoidessa parannusprosesseja loukkaantuneissa nivelsiteissä ja lihaksissa. Annamme ohjausta keskivartalolihasten vahvistamiseksi, jotta kyseinen alue saadaan tuettua paremmin. Useimmissa tapauksissa säännöllinen kiropraktinen hoito terveellisten elämäntapojen ja tiettyjen asentojen välttämisen kera mahdollistaa kivuttoman ja aktiivisen elämän sekä estää spondylolisteesin etenemisen.

Toisaalta etenevissä, epävakaissa spondylolisteesitapauksissa kirurginen toimenpide voi olla tarpeen. Kirurgi saattaa liittää vaurioituneen epävakaan nikaman alla olevaan nikamaan, jolloin liike sekä liukuminen nikamassa estyy kokonaan.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Kuukautiskivut, Turvotus

Kuukautisten aikaiset epämukavuudet, kuten kuukautiskivut ja turvotus, vaikka yleisiä, voivat olla merkki syvemmistä ongelmista, jotka liittyvät kehon tilan epätasapainoon, toimintahäiriöihin tai perussairauksiin. Kuukautiskipu, jota usein pidetään normaalina osana kuukautisprosessia, voi itse asiassa johtua hermoston ja tuki- ja liikuntaelimistön virheellisestä toiminnasta.

Lihasten, nivelsiteiden ja selkärangan virheasennot tai subluksaatiot voivat estää hermoston normaalia toimintaa, mikä voi johtaa vatsan alueen elimiin ja rakenteisiin kohdistuvaan fyysiseen rasitukseen. Lisäksi tulehdus, stressi, hormonaalinen epätasapaino, ravitsemukselliset tekijät ja muut sairaudet voivat myös vaikuttaa tarpeettoman kivun ja epämukavuuden kokemiseen.

Tieteelliset tutkimukset tukevat mitä potilaamme usein kertovat meille, heidän kuukautistensa kipujen sekä turvotuksen vähentyneen kiropraktisten hoitojen seurauksena. Kiropraktiset hoidot eivät ainoastaan vaikuta hermoston toimintaan vaan myös lievittävät elimiin ja rakenteisiin kohdistuvaa fyysistä rasitusta. Optimoimalla hermoston toimintaa lähestymistapamme ulottuu ruoansulatus-, endokriini- (eli hormonaalisen) sekä lisääntymisjärjestelmän yleisen toiminnan parantamiseen. Tämän kokonaisvaltaisen lähestymistavan ansiosta aivot ja muu hermosto voivat koordinoida toimintaansa tehokkaammin, mikä parantaa kehon toimintoja.

Selkärangan manuaalisten adjustointien lisäksi tutkimme myös henkilön elämäntapapoja ja annamme tämän perusteella ohjeita, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kuukautiskipuihin. Tavoitteenamme on antaa sinulle kokonaisvaltainen käsitys hyvinvoinnistasi ja puuttua oireiden lisäksi myös taustalla oleviin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa epämukavuuteesi.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Alempi ristikkäinen oireyhtymä

Alaselän ristiselkäoireyhtymä on yleinen haaste, joka ilmenee alaselän jatkuvana epämukavuutena erityisesti pitkien seisomisten jälkeen. Tälle tilalle on ominaista lantion kallistuminen eteen ja alaselän kasvanut notkokaari eli lordoosi. Vaikka selkärangan virheasennot usein vaikuttavat asiaan, ensisijainen ongelma on kuitenkin yleensä alaselän-ja lantionalueen lihasten toimintahäiriö, joka estää kehon luonnollisen ryhdin. Alemman ristiselän oireyhtymän kanssa kamppailevilla henkilöillä on usein toimintahäiriöiset tai kireät takareidet, lonkankoukistajat, heikentyneet pakaralihakset sekä ylikuormittuneet alaselän lihakset, mikä aiheuttaa pitkäkestoista kipuja.

On hyvä huomata, että alempi ristikkäinen oireyhtymä usein johtaa ylemmän ristikkäisen oireyhtymän synnylle, tai toisinpäin. Alaselän liioiteltu notkokaari aiheuttaa kompensoivia kaaria ylempänä selkärangassa pystyasennon säilyttämiseksi. Tämä puolestaan johtaa oireisiin, jotka vaikuttavat yläselkään, niskaan ja päähän.

Monet tekijät voivat vaikuttaa tämän asentohäiriön kehittymiseen. Sekä fyysiset että emotionaaliset traumat voivat aiheuttaa lihasten toimintahäiriöitä, jotka edistävät oireyhtymää. Kuitenkin istumatyö, epäaktiivinen elämäntyyli tai tietyt urheilulajit, joihin liittyy lantion taittoasento, ovat useimmiten syynä tähän lihasten epätasapainoon ja oireyhtymään. Tämä lihasten epätasapainoisuus, kireys tai velttous, voi vetää rankaa tai lantionluita puoleensa tai ei pysty tukemaan rankaa ja lantiota, muuttaen biomekaniiikkaa ja painon jakautumista, lisäten selkärangan ja sen nivelien rasitusta, usein johtaen kipuun ja muihin ongelmiin.

Vastaanotollamme asetamme etusijalle kokonaisvaltaisen lähestymistavan alemman ristiselän oireyhtymän hoitoon. Toimenpiteisiimme kuuluvat selkärangan ja lantion manuaaliset kiropraktiset hoidot, lihasten toimintahäiriöiden tunnistaminen ja niiden korjaaminen sekä räätälöityjen kotiharjoitteiden opastaminen. Lisäksi tarjoamme ergonomisia suosituksia myönteisten asentotottumusten kehittämiseksi, jotta voimme lievittää epämukavuutta ja edistää yleistä hyvinvointia.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here